Hoe werkt het?

1. De leverancier vult het aanmeldformulier op deze website in en verstuurt het document in combinatie met

   de begeleidende en gevraagde documentatie

2. Keurmerk Trouwspecialist bekijkt de aanmelding en controleert deze op volledigheidIndien de aanvraag niet compleet

    is, dan zal de aanvrager gevraagd worden om het toesturen van de ontbrekende informatie. Na het indienen van de 

    complete aanvraag, ontvangt de aanvrager een factuur. Na betaling zal Keurmerk Trouwspecialist overgaan tot de 

    officiële beoordeling. 

3. Wanneer de leverancier alles volledig heeft aangeleverd en de factuur is voldaan, dan wordt alle informatie

    doorgestuurd naar de onafhankelijke beoordelaar. 

4. Aan de hand van de kwaliteitscriteria wordt de onderneming beoordeeld.

5. Keurmerk Trouwspecialist ontvangt een onafhankelijk beoordelingsrapport en beslist aan de hand hiervan of de

    aanvrager het keurmerk uitgereikt zal mogen krijgen.

6. De leverancier ontvangt bericht met hierin onder andere de conclusie van de beoordeling.

 

  • NIET BEHAALD: Wanneer niet volledig is voldaan aan de kwaliteitscriteria, dan zal de leverancier vernemen welke zaken aangepast zouden kunnen worden om het keurmerk wel te ontvangen. De leverancier krijgt dan de mogelijkheid om zorg te dragen voor verbetering en kosteloos alsnog een aanvraag te doen binnen 6 weken.

 

  • BEHAALD: Wanneer wel voldoende is voldaan aan de kwaliteitscriteria, dan zal de leverancier het keurmerk mogen dragen en de logo's en reglementen ontvangen. Jaarlijks wordt er een tussentijdse beoordeling uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de kwaliteit gegarandeerd blijft.